top of page

Ekibe Başvur

Resmi Katılımcı

Resmi katılımcılar üniversitelerinin ilgili bölüm başkanının onayı ile üniversitelerini temsilen kongreye katılan kişilere verilen isimdir. Resmi katılımcılar üniversitelerini temsilen oy kullanma hakkına sahiptirler. Kongre yürütme kurulu üyeleri ve kongre ev sahipliği bu oylar ile belirlenir. Her üniversiteden 1 öğrenci resmi katılımcı olabilir. 

Gereksinim

  • İlgili bilişim bölümünde 4 yıllık lisans öğrencisi olmanız

  • Kongre tarihine kadar online başvurunuzu gerçekleştirmeniz

  • Kongre tarihinde ıslak imzalı belgeyi tarafımıza ulaştırmanız

Üniversite Adaylığı

Kongre her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliği ile gerçekleştirilir. Eğer siz de kongreyi bir sonraki sene üniversitenizde organize etmek istiyorsanız adaylığınızı koyabilirsiniz. Seçimler yapılan sunumların ardından üniversitelerin resmi katılımcılarının oyları ile belirlenir.

Gereksinim

  • Bölüm başkanlığınızdan ev sahipliğini kazanmanız durumunda, üniversitenizin etkinliğin düzenlenmesi için gerekli desteği vereceğine dair yazılı belgeyi tarafımıza ulaştırmanız

  • Üniversitenizin kongreye 3 sene içerisinde ev sahipliği yapmamış olması

Yürütme Kurulu Adaylığı

Yürütme Kurulu kongrenin yönetimi, üyeler arası iletişim, toplantı düzenlenmesi, tüzük güncellenmesi, içeriğin onaylanması ile yükümlüdür. Yürütme Kurulu adaylıkları o dönemin YK ve DDK onayı ile kabul edilir. Resmi katılımcıların oyları ile seçimleri tamamlanır.

Gereksinim

  • İlgili bilişim bölümünde 4 yıllık lisans öğrencisi olmanız

  • İlgili bölümdeki öğrenciliğinizin 1 akademik yıl içerisinde bitmeyecek olması

bottom of page