top of page

Resmi Katılımcı Nedir?

  • Resmi katılımcılar üniversitelerinin ilgili bölüm başkanının onayı ile üniversitelerini temsilen kongreye katılan kişilere verilen isimdir.

  • Resmi katılımcılar üniversitelerini temsilen oy kullanma hakkına sahiptirler.

  • Kongre yürütme kurulu üyeleri ve kongre ev sahipliği bu oylar ile belirlenir.

  • Her üniversiteden 1 öğrenci resmi katılımcı olabilmektedir.

Şartlar

  • İlgili bilişim bölümünde lisans öğrencisi olmalısınız.

  • Kongre tarihine kadar online başvurunuzu tamamlamalısınız.

  • Kongre tarihinde ıslak imzalı belgeyi tarafımıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Resmi Katılımcı
Başvuru Formu

bottom of page